หน้าแพ้ครีม ี่่าหายได้ การที่คน ๆ หนึ่งทีเ่กิดอาการแพ้ต่าง ๆ ไม่ใช้เรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นมากับตัวเองมากกว่านี้ ทำให้ผมเองได้เรียนรุ้ว่าสิวหายได้ไหม มันไม่จำเป็นต้องมาทำแบบบนี้ อาการแพ้ต่าง ๆ มันเกิดมาจากที่เราเองไม่รู้จักกับการใช้สิง่ของต่าง ๆ มันเกิมดาเองได้อยางนี้ผมเองจะว่าอย่างไรก็ว่ากันไป เท่านี้เอง หน้าแพ้ครีม