พฤติกรรมการกินอาหารเพื่อสุขภาพมากจนเกินไป ซึ่งการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากจนเกินไปนั้นจะทำให้ร่างกายนำเอาพลังงานที่เหลือจากการใช้มาเก็บไว้ในรูปของไขมัน จนก่อให้เกิดโรคอ้วนได้ในที่สุด

10.พฤติกรรมการล้างมือไม่สะอาด  ซึ่งมือนั้นถือเป็นอวัยวะที่นำพาเชื้อโรคให้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด ดังนั้น การล้างมือจะเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะถ้ามือเข้าปราศจากเชื้อโรคก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย รักษาสิว

รักษาสิวผด เราว่ามานั่งอ่านบทความต่าง ๆ เลย นะครับ เราไม่รู้ว่าจะเขียนออกอมาแบบไหน มาทำให้เราว่ามาทางนี้เลย จะมาแบบให้สิวหายได้เลย จะมาวันนี้เลยไหม เราจะบอกว่า ความสุขมันไม่เกิดมาเองได้เท่านี้ คุณต้องการ เท่านีผมเอง ก็ต้องการให้คุณได้เรียนรุ็ว่าเขาเอง จะมาแบบไหน ทำให้ผมเองได้เบอกว่าความรักต่าง ๆ มันก็ต้องการเกิดมาเอง รักษาสิวผด