เราไม่ต้องการมากกว่านี้ หรือว่าต้องการให้ได้มากกว่านี้ เราทั้งหมดนี้  ได้ถามกันว่าจะต้องการแบบไหนผมจะต้องการให้คุณได้เรียนรู้ว่าดการที่คุณคิดว่าแบบนนี้ มันดีกว่านี้ ก้ต้อง การให้ได้ไปตามที่คุณต้องการ มันไม่อยากจะให้คุณเองได้บอกว่า ทำไม ทั้งหมดนี้ จึงได้ทำให้ตามที่ต้องการมากว่านี้ ผมเองได้เรียนรู้ว่า ทั้งหมดนี้มันไม่ออกมาเองผมเองจะต้อง ตามมันไปเอง เท่านี้หละครับ ที่จะบอกว่าน้อง  ๆ ครับ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation