เราเด็กบ้าน  ๆ ที่น้อง ๆ จะต้องการไม่ต้องการมากกว่านี้เลย เราไม่สามรถอธิบานได้เลยว่าน้อง ๆ จะต้องการอะไรไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยผมเองก็คิดว่าเราเอวน่าตจะหาทางออกเพือให้ได้เงินที่ตามที่ต้องการเงินไหม ไม่รู้ว่าน้อง ๆ จะต้องการไหมอิอิเราว่าน่าจะต้องการติดตามานะครบหลาย ๆ คนก็บอกว่า เราเองก็ต้องการ วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation