เราว่าสิวมันหายได้เลยนะครับ  ไม่รู้่าหายได้นี่ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ หรือว่าแบบไหน เท่าที่รู้จริงๆ เลย คือ สิวไม่มีทางหายได้เลย เท่าที่รู้ก็เท่านี้นะครับอิอิ การทีน้อง ๆ จะต้องการมาเดินทางนี้ เพื่อให้สิวหาย มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ผมเองก็คิดว่าไม่สามารถเกิดได้เลยจริง ๆเลย จะต้องการหาทางแบบไหนหรือว่าทำให้คุณได้เรรียนรุ้่วาผมเองไม่ต้องการสิง่ที่ทำ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation