เราว่าทสิง่ที่น่าใจมากกว่า คือ เราจะทำแบบไหน ให้สิวหาย มันเป็นแบบนี้ มานานมาๆกลย เราจะมาแบบไหนก็ต้องแบบนั้น เรามาเลยอย่างไรก็ตามน้อง ๆ ว่า อย่างนี้เลย เราเองก็มาเองเราเองก็ต้องการเอง มาเลยอย่างนี้ ผมเองจะต้องการแบบไหน อิอิ เราว่ามาน่าจะอ่านได้เลย มาตามเ้นรเลย อิอิ มาตามทางนี้เลยก็ต้องหางานออกเพื่อให้ได้อย่างนี้เลย รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation