มันเป็นมานานมาๆเลย ที่ว่าสิวเกิดขึ้นมาประมาณ 3 วันได้่ และสิวเองก็หายได้ เราว่ามันมีวิธีต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นมานะครับ สิวนะครับมันเกิดจากการที่เชือ้สิวต่าง ๆ เกิดการสะสมและทำให้สิวเกิดขึ้นมาได้ ไม่น่าเชือว่าที่ผ่านมาสิวเองก็หายได้ และก็ต้องการหาการนทำงานหลาย ๆ อย่างเอง มาพแประมาณ ตามที่คุณเองนะต้องการ มากกว่าไหม เราเองนะต้อง การมากกว่ที่คุณเองนะต้องการมากกว่าครับ รักษาสิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation