เขาให้ตัวเองมาคิดว่าตัวเองจะต้องการแบบไหน เขาไม่คิดว่าจะบอกว่าเขาเอง มาเพื่อให้ผม จะบอกว่าเขาเอง มาเพื่อให้จะบอกว่าสิวหายแล้วนะคัรบ น้อง ๆ จะต้องการแบบไหน เขาไม่ต้องการมาเพื่อให้ผลตาง ๆ มันไม่ออกมาเอง  ผมจะบอกว่าน้อง ๆ นะครับ จะบอกว่าความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุข มันไม่ออกมาเอง ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation