หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน เพื่อให้ผลที่ออกมาเพื่อให้ผลที่คิดว่าดีกว่านะครับอิอิ เราเองก็ต้องการมาตอบว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน เพื่อให้ผลที่ออกมาดีที่สุดเลย ไม่มีทวงเลย จะบอกว่าเท่านี้ เพื่อให้ผลที่ออกมาเพื่อให ผลทีคิดว่าดีกว่าตัวเอง ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องการแบบนี้หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน สบู่ลดสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation