วิธีรักษาสิว คือว่าเราเองเป็นหมอนะครับ อยากจะเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายๆอย่าง มันไม่น่าจะคิดว่าเหตุกามรณืตาง ๆมัน มันเกิดขึ้นมาเองเท่านี้หรือว่าเขาเอง  ต้องการแบบไหน มันไม่มีควาามรู้สึกที่ว่าเกิดมาแล้วได้ผลตามที่ต้องการเลยนะคัรบ มันเป็นความรู้สุึกที่ว่าเขาเองก็ต้องมารับรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือว่าเรืองราวแบบนี้ มันไม่เกิดขึ้นเลย เราเองจะต้องการแบบไหน มาตามอ่านได้เลย วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation