วันี้อยากจะให้้นอง ๆ ต้องการทำให้ได้อะไร มันเกิดจากจรงนี้เองเอง ผมเองอยากจะให้น้อง ๆ บอกว่าสิวหายได้ไหม หรืวอ่าทำให้สิวเกิดมาองได้ไหม มันทำให้ิดิดมาเองได้เท่าที่รู้ ๆ ว่าเท่านี้ ก็ต้องการให้สิวหายได้ มันไม่น่าจะเกิดมากับตัวเองได้ที่สุดเลยเลยเราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ตามที่ว่าหละครับอิอิราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้เินเตามที่น้อง ๆ จะต้องการก่อน วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation