สิวอุดตัน จริง ๆ อยากจะเล่าเรื่องราวต่างที่น่าจะเก็บมารีวิวนะครับ ผมจะบอกว่าผมเองไม่คิดว่าสิวจะหายได้ไหมก็ต้องหาทางออกเพื่อให้ผมเองได้คิดว่า ทีว่าหละครับ  ผมได้ลองสบู่มาประมาณ 5 วันได้ก็เลยได้หาวิธีเพื่อให้สิวหายได้ ที่ว่าหละครับ ที่ว่าจะหายได่้จะต้องมีทางออกเพื่อสิวจริง ๆนะคัรบ ทางนี้เพื่อให้คนเราเองก็ต้องการบอกว่า ทางนี้หละครับอิอิมาทางนี้เพื่อทางนี้จริง ๆเลย อิอิ มาทางนี้อ่านได้เลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation