วันนี้อยากจะบอกว่าเราเองได้เรียนรุ้ว่าน้อง ๆ จะต้องหารหายได้ จากสิว มันไม่ยากเลย ผมเองคิดว่าไม่ยากเหมือนกัน ทำให้ผมเองได้มานั่งคิดว่าจะหายได้ไหม มันไม่มาจากใจที่ผมเองได้เรียนรุ้ว่าก็ว่ากันไปเลย อิอิ เราว่าเงินทองตาง ๆ มันไม่น่าจะออกมาเพื่อใได้เดินทางออกเพื่อให้ได้ตามที่น้อง  ๆ ว่าอย่างนี้เราเองมานั่งคิดว่า มานั่งถามตัวเองได่เล ยรักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation