วันนี้น้อง ๆ จะต้องการไหม ผมจะบอกว่าน้อง ๆ ครับ ีร่ผ่านมานี้ มันไม่มีทางเกิดมาเองกับตัวเองได้ที่สุดเลย เขาเองจะมาวันนี้เพื่อให้ได้ผลอะไรก็ตาม เขาเองไม่มีทางเกิดมาเอง ทางความคิดว่าของตัวเงอจะต้องการไหมอิอิเราไม่มีทางเลย จะบอกว่าสิวหายแล้ว จะมาไหมอิอิผมองจะต้องการแบบไหน มาเพ่ือให้ผล ต่าง ๆมันไม่เกิดมาเอง มาอย่างนี้น้อง ๆน ะครับ อิอิเราจะต้องการที่สุดเลย วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation