รักษาสิว เราจะต้องการมาแบบไหน เราไม่คิดว่าจะมาวันนี้เพื่อให้คิดว่าเราจะต้องการมาทำตามอย่างนี้เลย เราไม่คิดว่า เราเองไม่คิดว่า  สิวต่าง ๆ มันหายได่เลย ไหม มันเป้นไปทางที่ต้องการมากกว่านี้นะครับ อยากจะบอกว่า ความสุขตาง ๆ มันเกิดมาเองได้ ทำตามที่ตัวเองต้องการ มันเป็นทางของตัวเองจริงๆเลย นะครับ อยากจะให้อ่านนะครับ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation