พฤติกรรมการกินอาหารเพื่อสุขภาพมากจนเกินไป ซึ่งการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากจนเกินไปนั้นจะทำให้ร่างกายนำเอาพลังงานที่เหลือจากการใช้มาเก็บไว้ในรูปของไขมัน จนก่อให้เกิดโรคอ้วนได้ในที่สุด

10.พฤติกรรมการล้างมือไม่สะอาด  ซึ่งมือนั้นถือเป็นอวัยวะที่นำพาเชื้อโรคให้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด ดังนั้น การล้างมือจะเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะถ้ามือเข้าปราศจากเชื้อโรคก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation