การที่่าคิดวว่าเราไมาเอามากกว่านี้หละ ก็ต้องมาเตือนตัวเองและเพื่อน ๆ ว่าอย่างไรก็ตามมานั่งถามตัวเอง  รักษาสิว ที่ิคดว่าน่าจะเอามากกว่านี้หละ จะต้องการมากกว่าไหมผมเองก็มานั่งถามตัวเองนะต้องการมากกว่าทีว่าไหม อิอิ เราว่ามาตามน่าจะต้องการมากกว่า การที่ทได้อ่านได้มากกว่า อิอิเราว่ามาัน่งถามตัวเองได้เลยอย่างไม่น่าเชือว่าเราเอง จะมานั่งถามได้ที่นี่เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation