รักษาสิวผด เราว่ามานั่งอ่านบทความต่าง ๆ เลย นะครับ เราไม่รู้ว่าจะเขียนออกอมาแบบไหน มาทำให้เราว่ามาทางนี้เลย จะมาแบบให้สิวหายได้เลย จะมาวันนี้เลยไหม เราจะบอกว่า ความสุขมันไม่เกิดมาเองได้เท่านี้ คุณต้องการ เท่านีผมเอง ก็ต้องการให้คุณได้เรียนรุ็ว่าเขาเอง จะมาแบบไหน ทำให้ผมเองได้เบอกว่าความรักต่าง ๆ มันก็ต้องการเกิดมาเอง รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation