มีอะไรบ้างครับที่คนเราไม่สามารถจะทำได้บ้าง มันเกิดขึ้นได้อย่างไร และผมจะหาทางออกเพื่อทางไหน มันเกิดขึ้นจริง ๆ หรือว่าไม่สามารถ จะบอกได้เลยว่าทำได้ไหม มันไม่มีทางเลยใช่ไหมที่ตัวเองจะต้องมานั่งถามเรื่องเดิม ๆ เท่านี้เองจริง ๆ นะครับ ผมเองไม่คิดว่าเลยว่าที่ผ่านมานัน้ ทำให้ผมเองได้คิดว่าะจต้องหาทางออกเพือ่สิง่ที่คิดส่าจิรงๆเลย วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation