วันนี้อยากจะคิด มากกว่าเดิม คือว่าสิวหายได้ไหมผมว่าหายได้นะครับ ทำให้ผมไม่คิดว่าะัจหายได้แบบนี้ เท่าที่รู้จริงๆ เลย คือว่าผมเองจะหาทางออกเพื่อให้เขาเองได้ทำงานแบบไหนมากกว่านี้ผมจะคิดว่าเราเอง ไม่รู้ว่าจะหายได้ไหม มันทำใหผมเองได่เรียนรุ็ว่าสิง่ที่ิคดว่าไม่น่าจะได้ทำได้ก็เท่านี้เองอิอิเราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้ตัวเองได้คิดว่าที่น่าทำงานมากกว่านี วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation