ที่เขาน้องๆ  หลาย  คนจะต้องการมาบอกว่าสิวไม่หายแล้วผมจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเอง มาเพื่อให้ได้ผลอะไร ผมจะต้องการแบบไหน เขาเองจะต้องการแบบไหน สิวต่าง ๆ มันไม่หาย จะต้องการแบบไหน ไม่ต้องการมาแบบนี้เพื่อให้ได้อะไรก็ตามผมจะต้องการแบบนี้เพื่อให้ได้ผล วิธีรักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation