ที่บอกว่าผมเองไม่ได้สนใจเลย มันเกิดขึ้นได้แบบไหน เราว่าการที่เราจะเกิดอะไรก็ตาม มันไม่สามารถเกิดได้ตามนี้เลย คือว่าของ ที่ผมต้องการคือว่า ต้องการให้หลาย ๆ คนที่เข้ามานั้นมีความสุขที่สุดเท่านี้เลยจริงๆเลย จะต้องการให้คนหลาย ๆคน ไม่มีความสุขเลย การที่ รักษาสิว หายได้มันเกิดจากอะไรก็ตามแต่นะครับ การที่ได้แบบนี้คือการทำให้หาย ผมเองก็ต้องการ แบบนี้ หละครับ ทางที่ดีที่สุดคือจะต้องการอะไรมากว้านี้ มันไม่มีทาวงเลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation