รักษาสิว การที่คุณคิดว่ามันยากไหม มไ่น่าเชือว่าการที่คุณเองได้คิดว่าจะผ่านมาได้ไหม ผมเอง ก็ งง ตัวเองที่ผ่านมาได้นะไหม การที่หลาย คนเอง มาตามหาวิธี เพื่อจะหาว่าจะสามารถจะทำตามที่ต้องการไหม ไม่คิดว่าเขาเอง ก็ งง ๆ ที่ว่าที่ผานมาเองนะต้องการมากกว่า ไหม อิอิ มาตามที่เธอว่าหละผมเองก็คิดว่า เขาเอง ก็งง เหมือนกันกับผม งงตอนนี้ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation