ที่คิดว่าที่หวังว่าเราจะต้องทำงานเพือ่ให้ได้ดีที่สุด เท่านี้ไม่มีอะไรเลย มันไม่มีทางเลยกว่าวันนี้จะมาถึงได้เราก็ต้องทำอะไรมากว่านี้เลยเราเอง เองก็ต้องมีเงิน เพื่อให้เงินได้ออกมาทำงานมากกว่านี้ไหม ผมเองก้ต้องหาทมงออกเพื่อให้น้อง ๆ ว่าอย่างไร อิอิ เรา่าน้อง ๆ ครับ ผมเองมาหาทางเพือ่ให้ได้อะไรมากกว่านี้เลย ทางนี้คุณต้องการคิดว่าไหมอิอิ เราว่าน่จะหาทมงออกๆได้นะคัร รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation