ทำให้ได้อย่างไรก็ได้อย่างนี้ผมจะต้องการแบบไหน เราทำให้ได้กว่านี้หรือว่าไม่อย่าไงร ผมเองจะบอกว่าเพื่อน ๆ คับ  มันไม่มีทาง ฃ ที่จะบอกว่า ที่มาที่ไปของวันนี้ มันมาแบบไหน อิอิ รักษาสิวผด ที่วาเราว่าน่าจะหาทาองอกเพื่อใได้เงินที่ตามต้องการไหมอิอิ เราว่ามาหาเงินเพ่ือให้ได้ ที่ต้องการมกากว่านี้ มันไม่ม่น่าจะออกมาเพื่อให้ได้เลยอิอิ เราว่า ทั้งหมดนี้มาเพื่อให้ได้ สิง่ที่ต้องการนะครับ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation