ครีมรักษาสิว ผมคิดว่ามาที่นี่เพื่อให้เขาเองได้เรียนรู้ว่าเขาเองทำงานททีนี่เพื่อให้ได้อะไร ตามที่ผมเองได้เรียนรุ้ว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน มานั่งคิดว่านะครับ เขาเองได้เรียนรุ็ว่าเขาไม่ต้องการสิง่ที่ต้องการ มันน่าคิดมากๆเลย นะครับผมเงคิดว่าสิง่ต่าง ๆ ที่หลาย ๆ คน เองต้องากรมีันไม่มีจริงเลยอิอิ ผมก็ต้อเรียนรู้ว่าเชขาะจต้องการแบบไหน มันไม่มีจริงๆเลยอิอิ ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation